Niniejszy adres dotyczy usługi przeglądania WFS będącej standardem OGC.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema podstawowymi rodzajami zapytań:
1.GetCapabilitiesPrzykład
2.DescribeFeatureType
3.GetFeature
Więcej usług danych przestrzennych dostepnych jest w serwisie: geoportal.gov.pl

W przypadku pytań dotyczących usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl
Statystyki wykorzystania:
brak dostępu