Niniejszy adres dotyczy usługi przeglądania WCS będącej standardem OGC.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema rodzajami zapytań:
1.GetCapabilitiesPrzykład
2.DescribeCoveragePrzykład
3.GetCoveragePrzykład
Więcej usług danych przestrzennych dostepnych jest w serwisie: geoportal.gov.pl

W przypadku pytań dotyczących usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl
Statystyki wykorzystania:
brak dostępu