Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Usługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznejUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Usługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznej Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plUsługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznej (GESUT)PL.PZGiK.000.US.3.6US_UNhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=US_UN&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.US.3.6brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Usługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznej powstał w wyniku harmonizacji i integracji bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.6 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and governmental services – Draft Technical Guidelines".14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.83 14.12 54.83 14.12 49.0Usługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznej (GESUT) INSPIRE 4.0PL.PZGiK.000GESUT_US_3_6http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=GESUT_US_3_6&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-07-30T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Usługi Użyteczności Publicznej i Służby Państwowe: uzbrojenie terenu rozumiane jako usługi użyteczności publicznej powstał w wyniku harmonizacji i integracji bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.6 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and governmental services – Draft Technical Guidelines".14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.83 14.12 54.83 14.12 49.0