Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Sieci transportoweUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Sieci transportowe dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe?language=plKorzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/. Dostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plSieci transportowe (skala 1:10000)PL.PZGiK.202.ZKBDOT.1.7TNhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=TN&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.202.ZKBDOT.1.7brak warunków; brak ograniczeń2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zasób Sieci transportowe zawiera obiekty reprezentujące sieci transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, linowego oraz wodnego w Polsce w skali 1:10000. Został opracowany na podstawie Bazy Danych Obiektów topograficznych (BDOT) oraz Bazy Danych Topograficznych (TBD). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem Transport Networks opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidlines v3.0.1".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020