Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Obszary MorskieUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Obszary Morskie dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2015-08-20T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plObszary MorskiePL.PZGIK.000.SR.3.16SRhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=SR&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGIK.000.SR.3.16brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-08-20T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór danych przestrzennych dla tematu danych przestrzennych "Obszary morskie" został opracowany na podstawie danych pochodzących z Państwowego Rejestru Granic (PRG).Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE "D2.8.III.16 Data Specification on Sea Regions – Technical Guidelines v.3.0". 19.27 50.97 23.24 50.97 23.24 53.43 19.27 53.43 19.27 50.97