Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu GlebaUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Gleba dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plGlebaPL.PZGiK.000.SO.3.3SO1http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=SO1&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.SO.3.3brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gleby powstał w wyniku harmonizacji i integracji przestrzennych zbiorów CMGR 1:5000 oraz CMGR 1:25000. Zawierają one obiekty tj. obszar badania gleby, stanowisko badań gleby, kontury glebowe, profile i poziomy glebowe. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Gleby opisanym w specyfikacji "D2.8.III.3 INSPIRE Data Specification on Soil – Draft Technical Guidelines"14.1229 49.002 24.1458 49.002 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.002GlebaPL.ZIPOS.000.SO.3.3SO_3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=SO_3&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPOS.000.SO.3.3Zbiór danych podlega prawu własności intelektualnej. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie wymaga zezwolenia.2013-11-15T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.plZbiór powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru Atlasy geochemiczne Polski. Przedstawia on aktualny rozkład przestrzenny składników chemicznych na terenie kraju. Analizom poddane zostały próbki gleb, osadów zbiorników wodnych i wód powierzchniowych. Wyniki gromadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny. Zbiór źródłowy zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Gleba opisanym w specyfikacji "D2.8.III.3 INSPIRE Data Specification on Soil – Draft Technical Guidelines", wersja 3.0rc3.15.41 51.11 22.47 51.11 22.47 52.31 15.41 52.31 15.41 51.11GlebaPL.ZIPOS.000.SO.3.3SO_2http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=SO_2&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPOS.000.SO.3.3Zbiór danych podlega prawu własności intelektualnej. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie wymaga zezwolenia.2008-12-10T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp:\\www.codgik.gov.plDane źródłowe pochodzą ze zbioru Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Zawierają one informacje o właściwościach gleby pobranych ze stałych 216 punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Próbki pobierane są co 5 lat. Badania realizowane są przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane zostały przekształcone w programie Geomedia Proffesional oraz GeoIntegrator zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.3 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.3 INSPIRE Data Specification on Soil – Draft Technical Guidelinesversion",wersja 3.0rc3.14.49 49.411 24.085 49.411 24.085 54.756 14.49 54.756 14.49 49.411