Polska usługa pobierania predefiniowanego dla tematu Obszary chronione dla danych zgodnych ze specyfikacją ELF.Usługa pobierania predefiniowanego umożliwiająca pobieranie danych dla tematu Obszary chronione dla obszaru Polski oraz danych zgodnych z modelem danych ELF. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2015-06-26T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plObszary chronione- dane w modelu ELFPL.PZGiK.330.BDOT10k.PS.1.9PS_ELFhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PS_ELF&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.330.BDOT10k.PS.1.9brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Obszary chronione powstał w wyniku harmonizacji i integracji klas zbioru danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 dotyczących pokrycia terenu. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem danych ELF.14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.84 14.12 54.84 14.12 49.0