Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Obiekty produkcyjne i przemysłoweUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plObiekty produkcyjne i przemysłowePL.PZGiK.330.BDOT10k.PF.3.8PFhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PF&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.330.BDOT10k.PF.3.8brak ograniczeń; niesklasyfikowany2017-04-12T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór obiekty produkcyjne i przemysłowe powstał w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych Obiektów Topograficzych zawierającej obiekty obejmujące tereny, Obiekty produkcyjne i przemysłowe, budowle i instalacje związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, składowaniem odpadów oraz świadczeniem usług związanych z przemysłem. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.8 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.8 Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines".14.1229 49.002 24.1458 49.002 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.002