Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Nazwy geograficzneUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Nazwy geograficzne dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-01-08T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plNazwy geograficzneGNPL.PZGiK.204.PRNG.1.3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=GN&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204.PRNG.1.3brak ograniczeń; niesklasyfikowany2012-01-16T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidlines v3.0.1".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Nazwy Geograficzne - dane w modelu ELFELF_GNPL.PZGiK.204.PRNG.1.3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=ELF_GN&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204.PRNG.1.3Dostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2015-06-09T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plwww.codgik.gov.plZbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem danych ELF w zakresie tematu GN.14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Nazwy Geograficzne - INSPIRE 4.0GN_4.0PL.PZGiK.204.PRNG.1.3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=GN_4.0&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204.PRNG.1.3Dostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2015-06-09T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plwww.codgik.gov.plZbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Nazwy geograficzneGN_2017PL.PZGiK.204.PRNG.1.3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=GN_2017&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204.PRNG.1.3brak ograniczeń; niesklasyfikowany;2017-02-17T00:00:00ZCODGiKcodgik@codgik.gov.plhttp://www.codgik.gov.plZbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG).54.8358 14.1229 49.002 14.1229 49.002 24.1458 54.8358 24.1458 54.8358 14.1229