Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Użytkowanie ziemiUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Użytkowanie ziemi dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2015-06-24T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plUżytkowanie ziemi (Corine Land Cover)PL.ZIPOS.000.LC.2.2LC_CLChttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=LC_CLC&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPOS.000.LC.2.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór danych przestrzennych dla tematu danych przestrzennych "Użytkowanie ziemi" został opracowany w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych Corine Land Cover 2006 do modelu zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 2 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, na podstawie specyfikacji danych przestrzennych INSPIRE "D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land cover - Draft Technical Guidelines", wersja v3.0rc3. Zbiór danych obejmuje następujące typy obiektów: zabudowa miejska; tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne; kopalnie, wyrobiska i budowy; miejskie tereny zielone i wypoczynkowe; grunty orne; uprawy trwałe; łąki i pastwiska; obszary upraw mieszanych; lasy; zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej; tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym; śródlądowe obszary podmokłe; przybrzeżne obszary podmokłe; wody śródlądowe; wody morskie.19.27 50.97 23.24 50.97 23.24 53.43 19.27 53.43 19.27 50.97Użytkowanie ziemi (BDOT)PL.PZGiK.330.BDOT10k.LC.2.2LC_BDOThttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=LC_BDOT&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.330.BDOT10k.LC.2.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2017-04-19T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Użytkowanie ziemi powstał w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych Obiektów Topograficzych zawierającej obiekty obejmujące budynki i inne budowle. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.2 opisanym w specyfikacji "D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land cover - Technical Guidelines", wersja v4.014.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.84 14.12 54.84 14.12 49.0Użytkowanie ziemi - INSPIRE 3.0PL.PZGiK.000.LC.3.2LC_ELFhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=LC_ELF&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.LC.3.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Użytkowanie ziemi powstał w wyniku harmonizacji i integracji klas zbioru danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 dotyczących pokrycia terenu. 14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.84 14.12 54.84 14.12 49.0Użytkowanie ziemi - dane w modelu INSPIRE 4.0PL.PZGiK.000.LC.3.2LC_4.0http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=LC_4.0&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.LC.3.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-02-26T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Użytkowanie ziemi powstał w wyniku harmonizacji i integracji klas zbioru danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 dotyczących pokrycia terenu.14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.84 14.12 54.84 14.12 49.0