Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjneUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Jednostki administracyjne dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne?language=plKorzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/. Dostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plJednostki administracyjnePL.PZGiK.200PRG.AUhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG.AU&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak warunków; brak ograniczeń2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na gminy, powiaty i województwa. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Technical Guidlines.14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020