Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Działki katastralneUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Działki katastralne dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-01-08T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plDziałki katastralneCPPL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=CP&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6brak ograniczeń; niesklasyfikowany2012-01-16T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1".19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912Działki katastralne w schemacie INSPIRE 3.0CP_3.0PL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=CP_3.0&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6brak ograniczeń; niesklasyfikowany2012-01-16T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1".19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912Działki katastralne - dane w schemacie INSPIRE 4.0CP_4.0PL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=CP_4.0&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPRLN.0.LPIS.1.6brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-25T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1".19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912