Usługa pobierania predefiniowanego danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie predefiniowanych paczek danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=plNa podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.2015-04-20T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plPaństwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy miejscowości (GML)PL.PZGiK.204PRNGhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-10-14T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - RDFPL.PZGiK.204PRNG_RDFhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_RDF&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204niesklasyfikowany2016-12-31T00:00:00ZCODGIKcodgik@codgik.gov.plhttp://www.codgik.gov.plDane RDF w serializacji Turtle14.123 54.836 24.146 54.836 24.146 49.002 14.123 49.002 14.123 54.836Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy miejscowości (SHP)PL.PZGiK.204 PRNGPRNG_1http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_1&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204 PRNGbrak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-20T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy miejscowości (XLSX)PL.PZGiK.204 PRNGPRNG_2http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_2&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204 PRNGbrak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-20T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy obiektów fizjograficznych (SHP)PL.PZGiK.204 PRNGPRNG_3http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_3&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204 PRNGbrak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-20T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy obiektów fizjograficznych (GML)PL.PZGiK.204 PRNGPRNG_4http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_4&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204 PRNGbrak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-20T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) - nazwy obiektów fizjograficznych (XLSX)PL.PZGiK.204 PRNGPRNG_5http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRNG_5&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.204 PRNGbrak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-20T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).19.704303449145 50.1854545508912 21.8692630062976 50.1854545508912 21.8692630062976 51.342452961563 19.704303449145 51.342452961563 19.704303449145 50.1854545508912