Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - jednostki administracyjne SHPPRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych. W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-08-02T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - jednostki administracyjne shpDane Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju udostępniane w formatach GML - adresy, Shapefile (shp) - jednostki terytorialnego podziału kraju i granice specjalne.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/download/?fileId=856d60720d9415bfd0b4aff8147a97f4&name=jednostki_administracyjne.zip2018-03-05T00:00:00Z14.0 49.0 24.14 49.0 24.14 54.0 14.0 54.0 14.0 49.0