Usługa pobierania predefiniowanego danych Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRGUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie predefiniowanych paczek danych Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=plNa podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju2015-04-20T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plPaństwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - jednostki administracyjne SHPPL.PZGiK.200PRGhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-08-02T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych. W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.14.0 49.0 24.14 49.0 24.14 54.0 14.0 54.0 14.0 49.0Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - punkty adresowePL.PZGiK.200PRG_ADhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG_AD&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-08-02T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych. W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.14.0 49.0 24.14 49.0 24.14 54.0 14.0 54.0 14.0 49.0Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - jednostki administracyjne GMLPL.PZGiK.200PRG_1http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG_1&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-08-02T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych. W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.14.0 49.0 24.14 49.0 24.14 54.0 14.0 54.0 14.0 49.0Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - granice specjalnePL.PZGiK.200PRG_2http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG_2&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-08-02T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/PRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych. W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.14.0 49.0 24.14 49.0 24.14 54.0 14.0 54.0 14.0 49.0