Usługa pobierania predefiniowanego zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie predefiniowanych paczek danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=plNa podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m2015-04-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plZgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - dolnośląskiePL.PZGiK.205NMT100_02http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_02&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - kujawsko-pomorskie.PL.PZGiK.205NMT100_04http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_04&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - lubelskie.PL.PZGiK.205NMT100_06http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_06&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - lubuskiePL.PZGiK.205NMT100_08http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_08&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - łódzkiePL.PZGiK.205NMT100_10http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_10&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - małopolskiePL.PZGiK.205NMT100_12http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_12&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - mazowieckiePL.PZGiK.205NMT100_14http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_14&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - opolskiePL.PZGiK.205NMT100_16http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_16&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - podkarpackiePL.PZGiK.205NMT100_18http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_18&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - podlaskiePL.PZGiK.205NMT100_20http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_20&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - pomorskiePL.PZGiK.205NMT100_22http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_22&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - śląskiePL.PZGiK.205NMT100_24http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_24&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - świętokrzyskiePL.PZGiK.205NMT100_26http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_26&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - warmińsko-mazurskiePL.PZGiK.205NMT100_28http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_28&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - wielkopolskiePL.PZGiK.205NMT100_30http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_30&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Zgeneralizowany numeryczny model terenu modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. - zachodniopomorskiePL.PZGiK.205NMT100_32http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_NMT100?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=NMT100_32&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.205brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-22T11:00:29ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zgeneralizowany numeryczny Model Terenu (NMT) składa się ze zgeneralizowanych danych wysokościowych tworzących NMT o oczku siatki co najmniej 100 m. Model wygenerowano na podstawie danych ASCII NMT projektu LPIS14.12 49.02 24.15 49.02 24.15 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02