Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu BudynkiUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Budynki dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plBudynkiPL.PZGiK.nr_ewid.BDOT10k.BU.3.2BU_PLhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=BU_PL&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.nr_ewid.BDOT10k.BU.3.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Budynki powstał w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych Obiektów Topograficzych zawierającej obiekty obejmujące budynki i inne budowle. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.2 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.2 Data Specification on Buildings – Draft Technical Guidelines".14.12 49.0 24.14 49.0 24.14 54.83 14.12 54.83 14.12 49.0Budynki - dane w modelu INSPIRE 3.0PL.PZGiK.330.BDOT10k.BU.3.2BU_ELF30http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=BU_ELF30&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.330.BDOT10k.BU.3.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-30T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznejcodgik@codgik.gov.plgeoportal@geoportal.gov.plZbiór Budynki powstał w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych Obiektów Topograficzych zawierającej obiekty obejmujące budynki i inne budowle.14.12 49.02 24.14 49.02 24.14 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02Budynki - dane w modelu INSPIRE 4.0PL.PZGiK.330.BDOT10k.BU.3.2BU_ELFhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=BU_ELF&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.330.BDOT10k.BU.3.2brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-30T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznejcodgik@codgik.gov.plgeoportal@geoportal.gov.plZbiór Budynki powstał w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych Obiektów Topograficzych zawierającej obiekty obejmujące budynki i inne budowle. 14.12 49.02 24.14 49.02 24.14 54.83 14.12 54.83 14.12 49.02