Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu AdresyUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Adresy dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy?language=plKorzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/. Dostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plAdresyPL.PZGiK.200PRG.ADhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PRG.AD&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.200brak warunków; brak ograniczeń2017-11-22T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Dane zostały przekształcone zgodnie ze specyfikacją "D2.8.I.5 Data Specification on Addresses – Technical Guidelines" do schematu INSPIRE 4.0.14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020