Polska usługa pobierania predefiniowanego INSPIRE dla tematu Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawczeUsługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze dla obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=plDostęp do zbioru danych przestrzennych udostępnianego przez usługę danych przestrzennych wymaga zgody Głównego Geodety Kraju, w tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.2016-05-10T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Główny Geodeta Krajugugik@gugik.gov.plhttp://www.gugik.gov.plGospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Dane GIOŚ - System ochrony powietrza)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu GIOŚ zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje strefy służące do oceny jakości powietrza za rok 2013.Dane źródłowe - System Ochrony Powietrza, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area management/ restriction/ regulation zones and reporting units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze - obiekty uciążliwe dla środowiska (PIG)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu PIG zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje obszary unieszkodliwiania odpadów. Dane źródłowe - „Antropopresja - Obiekty uciążliwe dla środowiska”, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area management/ restriction/ regulation zones and reporting units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Dane GIS - wykaz kąpielisk 2016)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu GIS zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje dane wszystkich kąpielisk funkcjonujących w sezonie kąpielowym 2014. Dane źródłowe - wykaz kąpielisk, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines"14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych - RZGW 2016)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu RZGW zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Dane źródłowe - strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area management/ restriction/ regulation zones and reporting units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Granice nadleśnictw (RDLP) - PRG 2012)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2015-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbiorów danych przestrzennych będącego w posiadaniu PRG zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje dane dotyczące granic nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Dane źródłowe - nadleśnictwa oraz RDLP, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area management/ restriction/ regulation zones and reporting units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Dane KZGW - strefy zagrożenia azotanami)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu KZGW zawierającego obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje strefy zagrożone zanieczyszczeniem azotanami. Dane źródłowe - OSN – Obszary szczególnie narażone, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze ( Dane źródłowe - MIDAS – System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu PIG zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje obszary objęte wymaganiem uzyskania zezwolenia na wydobycie i poszukiwanie złóż. Dane źródłowe - MIDAS – System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (Dane BHMW 2013)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu BHMW zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje regulowane wodne drogi morskie. Dane źródłowe - Systemy rozgraniczania ruchu statków, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines"14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (BDOT10K - Wodne drogi lądowe)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu GUGIK zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje regulowane wodne drogi lądowe. Dane źródłowe – BDOT10k, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (KZGW - Obszary dorzeczy )PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2013-12-13T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu KZGW zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje obszary dorzeczy. Dane źródłowe – obszary dorzeczy, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze jednolite części wód powierzchniowych (KZGW 2014)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu KZGW zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje wody zgodne z ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE). Dane źródłowe – jednolite części wód powierzchniowych, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze - wody podziemne (PIG-PIB 2013)PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu PIG zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje wody zgodne z ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE) . Dane źródłowe – wody podziemne pod RDW, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines".14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze - jednostki zarządzania wodami.PL.PZGiK.000.AM.3.11AMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=AM&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.PZGiK.000.AM.3.11brak ograniczeń; niesklasyfikowany2016-04-29T00:00:00ZCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgeoportal@geoportal.gov.plhttp://www.codgik.gov.pl/Zbiór Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze powstał w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych przestrzennych będącego w posiadaniu PRG zawierających obiekty obejmujące obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, znajdujące się w Polsce. Obejmuje jednostki zarządzania wodami. Dane źródłowe – regionalne zarządy gospodarki wodnej, zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 3.11 opisanym w specyfikacji "D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines" .14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020