Tutorial: zoomTo

zoomToPrzykład wywołania metody ILITEAPI.zoomTo:

Przycisk "Zbliż", wykonuje następujący kod:

    
ILITEAPI.zoomTo({
  "xmin": 638902.2299711781,
  "ymin": 490423.72377461987,
  "xmax": 640050.5239344328,
  "ymax": 491019.0374652472,
  "spatialReference": {
    "wkid": 2180
  }
});