Tutorial: szablony

szablonyPrzykład kodu szablonu dla listy wpisanego w pole "Szablon dla listy" na stronie edytora kompozycji w ustawieniach zaawansowanych warstwy:

Uwaga: Błędy w szblonie mogą powodować niepoprawne wyświetlanie się strony.

  
<p>Float: <strong>${attributes.Float}</strong></p>
<p>Data: <strong>${formatDate(attributes.Data)}</strong></p>
<p>Typ: <strong>${attributes.Typ}</strong></p>
<p>Link: <strong>${attributes.Link}</strong></p>
<p>String: <strong>${attributes.String}</strong></p>
{{if dist>0}}<p class='ui-li-aside'><strong>${dist}</strong>km</p>{{/if}}
	
	

Przykład kodu szablonu dla listy wpisanego w pole "Szablon dla dymku" na stronie edytora kompozycji w ustawieniach zaawansowanych warstwy:

Uwaga: Błędy w szblonie mogą powodować niepoprawne wyświetlanie się strony.

  
<p>Float: <strong>{Float}</strong></p>
<p>Data: <strong>{Data:DateFormat(datePattern:'yyyy-MM-dd', selector:'date')}</strong></p>
<p>Typ: <strong>{Typ}</strong></p>
<p>Link: <strong><a href="{Link}">{Link}</a></strong></p>
<p>String: <strong>{String}</strong></p>
	
	

Przykład kodu szablonu dla listy wpisanego w pole "Szablon edycji" na stronie edytora kompozycji w ustawieniach zaawansowanych warstwy:

Uwaga: Błędy w szblonie mogą powodować niepoprawne wyświetlanie się strony.

  
<table>
	<tr>
		<td>Float:</td>
		<td>
      <input type='text' value='${attributes.Float}' data-src='Float' data-type='FLOAT'>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Data:</td>
		<td>
      <input type='text' class='editdatepicker' value='${formatDate(attributes.Data)}' data-src='Data' data-type='DATE'>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Typ:</td>
		<td>
			<select data-src='Typ' style='width:100%'>
				<option title='1' value='1' {{if attributes.Typ == '1'}} selected='selected' {{/if}}>1</option>
				<option title='2' value='2' {{if attributes.Typ == '2'}} selected='selected' {{/if}}>2</option>
				<option title='3' value='3' {{if attributes.Typ == '3'}} selected='selected' {{/if}}>3</option>
			</select>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Link:</td>
		<td>
		  <input type='text' value='${attributes.Link}' data-src='Link' data-type='URL'>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>String:</td>
		<td>
      <input type='text' value='${attributes.String}' data-src='String' data-type='STRING'>
		</td>
	</tr>
</table>