Tutorial: showPopup

showPopupPrzykład wywołania metody ILITEAPI.showPopup:

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init, dodanie własnej warstwy tutaj: addLayer

Przyklad wyświetlenia dynku na wybranym obiekcie. Przycisk "Pokaż dymek", wykonuje następujący kod:

    
ILITEAPI.showPopup("myLayer", 1);