Tutorial: showDeleteMarker

showDeleteMarkerPrzykład wywołania metody ILITEAPI.showMarker i ILITEAPI.deleteMarker:

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init

Przyklad wyświetlenia dynku w wybranym miejscu. Przycisk "Pokaż marker", wykonuje następujący kod:

    
ILITEAPI.showMarker(637357, 486780, 2180, { id: "W-wa", title: "Centrum", content: "<strong>Rondo Dmowskiego</strong>", show: true });
    
    

Przyklad ukrycia dynku po identyfikatorze. Przycisk "Usuń marker", wykonuje następujący kod:

    
ILITEAPI.deleteMarker("W-wa");