Tutorial: searchUserData

searchUserDataPrzykład wywołania metody ILITEAPI.searchUserData:

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init, dodanie własnej warstwy tutaj: addLayer

Przyklad wywołania metody wyszukującej w danych dodanych do mapy. Przycisk "Szukaj", wykonuje następujący kod:

  
ILITEAPI.searchUserData("pap", function (result) {
  alert(JSON.stringify(result));
});
  
  

W wyniku wywołania dostajemy tablice obiektów {ref, score, layerId}:

 • Ref to identyfiktor obiektu
 • Score to wynik trafienia (wyniki są po tej wartości sortowane)
 • LayerId to indentyfikator warstwy z której pochodzi wynik