Tutorial: iMapLIte markers

iMapLIte markers

 Przykłady | iMapLite API | GISPartner

iMapLite API

Id Opis przypadku Test Przebieg Warunki początkowe
  Inicjalizacja obiektu mapy mapa - wymiar 700/450 1. System zewnętrzny wywołuje akcję inicjalizacji obiektu mapowego z parametrami.
2. System inicjalizuje obiekt mapowy osadzony na stronie WWW systemu zewnętrznego.
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript inicjalizujący obiekt mapowy.
F1P1-001 Wyszukanie wielu obiektów i pokazanie markerów dla nich wiele obiektów(punkty adresowe) 1. System wyszukuje obiekty wg wskazanych parametrów.
2. System pokazuje obiekty na mapie w postaci markerów.Markery będa w systemie ponumerowane od marker0., dzięki czemu można potem odnieść się do konkretnego markera.
Zainijalizowana w oknie mapa.
F1P1-002 Pokazanie dymku dla poszczególnych obiektów/markerów pokaż marker id=marker0, bez przybliżania
pokaż marker id=marker1, bez przybliżania
pokaż marker id=marker2 + przybliżenie
1. System pokaże dymek dla wskazanego markera. Zainijalizowana w oknie mapa. Wiele markerów pokazanych w oknie mapy.
F1P1-003 Geolokalizacja wywołana z iMapLiteApi bez przybliżenia
przybliżenie;skala 2000
1. System uruchomi javascriptowa metodę geolokalizacji
2. Wynik zostanie pokazany na mapie i zaznaczony markerem
Zainijalizowana w oknie mapa.