Tutorial: init

initPrzykład inicjalizacji obieku mapy:

Uwaga: żeby funkcje roszerzające działały poprawnie, wymagne jest podpięcie pluginu clusterLayer w gpplugins!

  
<div style="width:100%;height:500px;">
  <div id="iapi" style="width:100%;height:100%"></div>//kontener na obiekt mapy
</div>
<script>
  $(function () {
    ILITEAPI.init({
      "divId": "iapi",//identyfikator kontenera mapy
      "width": "100%",//szerokość mapy w kontenerze
      "height": "100%",//wysokość mapy w kontenerze
      "activeGpMapId": "gp0",//aktywny moduł mapy
      "activeGpMaps": ["gp0","gp1"],//lista dostępnych modułów
      "gpplugins": ["clusterLayer"]//lista ładowanych pluginów, clusterLayer - wymagany do działania funkcji rozszerzających z imapLiteApi-coreEx.js
    }, afterInit//funkcja zwrotna wywoływana po inicjalizacji mapy
    );
  });
  function afterInit() {
    alert("mapa została zainicjalizowana");
  }
</script>