Tutorial: iMapLiteAPI_init2

iMapLiteAPI_init2

 ImapLiteApi - example

Przykład inicjalizacji obieku mapy:

  
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ImapLiteApi - example</title>
    <script src="http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/js/imapLiteApi-core.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script type="text/javascript" charset="utf-8">
  function initMap() {
    ILITEAPI.init({
      "divId": "iapi",
      "width": 800,
      "height": 600,
      "activeGpMapId": "gp0",
      "activeGpMaps": ["gp0", "gp1"],
      "activeGpActions": ["pan", "fullExtent"],
      "scale": 2000,
      "marker": {
        "x": 591920,
        "y": 259048,
        "scale": 2000,
        "opts": {
          "title": "tytuł dymka",
          "content": "dowolna treść"
        }
      }
    });
  }
  </script>
</head>
<body onload="initMap()">
  <div id="iapi"></div>
</body>
</html>