Tutorial: getVisibleIds

getVisibleIdsPrzykład wywołania metody ILITEAPI.getVisibleIds:

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init, dodanie własnej warstwy tutaj: addLayer

Przyklad pobrania słownika widocznych obiektów na ekranie. Przycisk "Co ja widzę ?", wykonuje następujący kod:

  
ILITEAPI.getVisibleIds(
  function (results) {
    alert(JSON.stringify(results));
  }
);
  
  

Przyklad pokazuje również podpiecie pluginu "userDataList", który wyświetla listę obiektów widocznych na ekranie po prawiej stronie mapy.

  
"gpplugins": ["clusterLayer", "userDataList"]