Tutorial: getExtent

getExtentPrzykład wywołania metody ILITEAPI.getExtent:

Przycisk "Pobierz zasięg", wykonuje następujący kod:

  
ILITEAPI.getExtent(
    function (extent) { 
      alert("xmin:" + extent.xmin + 
        "\nymin:" + extent.ymin + 
        "\nxmax:" + extent.xmax + 
        "\nymax:" + extent.ymax + 
        "\nid:" + extent.spatialReference.wkid);
     }
  );