Tutorial: flash

flashPrzykład wywołania metody ILITEAPI.flash:

Przycisk "Flash na geometrii", wykonuje następujący kod:

        
ILITEAPI.flash({
    "x": 638902,
    "y": 490423
}, 0);