Tutorial: addMapModule

addMapModulePrzykład wywołania metody ILITEAPI.addMapModule:

Uwaga: wymaga podpięcia pluginu addService w gpplugins!

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init

Przyklad dodania nowego modułu z serwisem WMS. Przycisk "Dodaj moduł", wykonuje następujący kod:

  
ILITEAPI.addMapModule({
  "id": "mygp",
  "active": true,
  "label": "moja mapa",
  "mapservices": [
    {
      "mapId": "msMINI",
      "index": 1,
      "visible": true,
      "alpha": 1,
      "type": "tiled",
      "serviceUrl": "http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/imgurl/guest/MINI/MapServer",
      "minScale" : 8000000,
      "maxScale" : 0
    },
    {
      "mapId": "msGUS",
      "index": 2,
      "visible": true,
      "alpha": 0.7,
      "type": "WMS",
      "serviceUrl": "http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_bezrobocie_GUS_WMS/MapServer/WMSServer",
      "minScale": 8000000,
      "maxScale": 5000,
      "options": {
        "layers": [{ "name": "1", "title": "" }, { "name": "2", "title": "" }, { "name": "3", "title": "" }, { "name": "4", "title": "" }, { "name": "5", "title": "" }, { "name": "6", "title": "" }, { "name": "7", "title": "" }],
        "extent": [133223, 171677, 774923, 861895],
        "wkid": 2180,
        "visibleLayers": [5, 6]
      }
    }
  ]
}, function (e) {
  alert('Odpowiedz po dodaniu modułu: ' + e.status);
});