Tutorial: addCustomStyle

addCustomStylePrzykład wywołania metody ILITEAPI.addCustomStyle:

Initcjalizacja mapy znajduje sie tutaj: init, dodanie własnej warstwy tutaj: addLayer a wywołanie dymku tutaj: showPopup

Przyklad wyświetlenia dynku ze zmienionym stylem. Nowy styl dodawany jest poprzez wywołanie metody ILITEAPI.addCustomStyle po zainicjowaniu mapy. Poprzez styl ukrywany jest nagłówek, link do powiększania oraz strzałka, zmieniony jest domyślny kolor tła i kolor tekstu, zaokrąglane rogi, oraz dodana obwódka:

  
var style = ".esriPopup .contentPane{" +
    "background-color: #A00;" +
    "color: #FFF;" +
    "border: 5px solid #000;" +
    "border-radius: 20px;}" +
  ".esriPopup .esriPopupWrapper{ border-radius: 20px; }" +
  ".esriPopup .outerPointer{ display: none; }" +
  ".esriPopup .pointer{ display: none; }" +
  ".esriPopup .titlePane{ display: none; }" +
  ".esriPopup .actionsPane{ display: none; }";
ILITEAPI.addCustomStyle(style);