Tutorial: iMapLite API

iMapLite API

Przykłady | iMapLite API | GISPartner

iMapLite API

Id Opis przypadku Test Przebieg Warunki początkowe
F1P1-001 Inicjalizacja obiektu mapy przygotuj
test - wymiar 700/450
test - wymiar 700/450 - metoda zwrotna dla markera
test - wymiar 100%/100%
test - scale 1000
test - własny extent
inicjalizacja mapy - skala 1000, brak menu
1. System zewnętrzny wywołuje akcję inicjalizacji obiektu mapowego z parametrami.
2. System inicjalizuje obiekt mapowy osadzony na stronie WWW systemu zewnętrznego.
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript inicjalizujący obiekt mapowy.
F1P1-002 Inicjalizacja obiektu mapy z jednoczesnym ustawieniem markera przygotuj

jeden marker Wroclaw Rynek 10+metoda zwrotna markera

jeden marker Wroclaw Krakowska 1,wiele obiektów - wybór z listy

2 adresy+ metoda zwrotna dla markera
1. System zewnętrzny wywołuje akcję inicjalizacji obiektu mapowego z parametrami.
2. System inicjalizuje obiekt mapowy osadzony na stronie WWW systemu zewnętrznego.
W przykładzie jest to punkt adesowy Wrocław Rynek 10
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript inicjalizujący obiekt mapowy z jednoczesnym wstawieniem markera na mapie.
F1P1-003 Ustawienie markera na mapie marker, w punkcie 591920.9699999997, 259048.22000000067

marker 591920.9699999997, 259048.22000000067, wlasny tytul dymka

markery wlasne tytuly dymka i wlasne tresci
1. System zewnętrzny wywołuje akcję ustawienia markera na mapie z odpowiednimi parametrami.
2. System wstawia marker na mapie w zadanym miejscu.
W przykładzie jest to punkt 591920.9699999997, 259048.22000000067
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript ustawiający marker na mapie.
F1P1-004 Lokalizacja obiektu na podstawie adresu Wroclaw Rynek 10

Wroclaw Rynek 10 - wlasny tytul, wlasna tresc

wiele obiektów - adresy
1. System zewnętrzny wywołuje akcję wyszukania adresu.
2. System wyszukuje adres wg podanych parametrów, centruje zasięg mapy do lokalizacji adresu i wstawia na mapie w miejscu położenia adresu marker z podanym opisem. W przykładzie jest to adres "Wrocław Rynek 10"
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript lokalizujący obiekt na podstawie adresu.
F1P1-005 Usunięcie markera usuń marker o id "1"

usuń marker o id "marker1"

usuń marker o id "marker2"

usuń wszystkie
1. System zewnętrzny wywołuje akcję usunięcia markera z mapy.
2. System usuwa marker z mapy.
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript usuwający marker z mapy.
F1P1-006 Usunięcie markera po upływie określonego czasu test 1. System zewnętrzny wywołuje akcję usunięcia markera z mapy, z parametrem czasu.
2. System usuwa marker z mapy.
Otwarte okno przeglądarki. Przygotowany skrypt testowy w postaci pliku HTML zawierającego kod JavaScript usuwający marker z mapy po upływie określonego czasu.
F1P1-007 Zmiana zasięgu mapy test 1. Użytkownik wybiera opcję zmiany zasięgu
2. System udostępnia operacje zmiany zasięgu
3. Użytkownik wybiera dostępne narzędzie i dokonuje zmiany zasięgu mapy
4. System zmienia zasięg zgodnie z wykonaną przez użytkownika operacją
Obiekt mapy został zainicjalizowany.
F1P1-008 Zmiana kompozycji mapowej test 1. Użytkownik wybiera opcję zmiany kompozycji mapowej wskazując nową kompozycję.
2. System dokonuje zmiany aktywnej kompozycji w oknie mapy.
Obiekt mapy został zainicjalizowany.
F1P1-009 Wyszukanie adresu test 1. Użytkownik wybiera opcję wyszukania i zaznaczenia na mapie lokalizacji adresu.
2. System wyświetla formularz definiowania zapytania o adres.
3. Użytkownik definiuje kryteria wyszukiwania.
4. System wyszukuje adres spełniający kryteria, centruje zasięg mapy do jego lokalizacji i zaznacza jego lokalizację na mapie wstawiając marker.
Obiekt mapy został zainicjalizowany.