Namespace: ILITEAPI z imapLiteApi-coreKML

ILITEAPI z imapLiteApi-coreKML

Główny moduł imapLiteApi który jest rozszerzony o dodatkowe funkcje po dodaniu do strony pliku imapLiteApi-coreKML.js
Source:

Methods

<static> createKML(data)

Tworzy plik KML na podstawie danych przekazanych w parametrze i zwraca go do przeglądarki. Funkcja dostępna po podłączeniu pliku imapLiteApi-coreKML.js
Parameters:
Name Type Description
data Object | String obiekt z danymi do zapisania w KML lub identyfikator kompozycji
Properties
Name Type Argument Description
name String <optional>
nazwa zapisywana do pliku
id String <optional>
identyfikator kompozycji
layers Object dane warstwy do zapisania
Properties
Name Type Description
data Object dane do zapisania
renderers JSON renderery do zapisania
displayFieldName String nazwa pola które będzie użyte do symbolizacji punktów
Source:

<static> loadKML(url, callback)

Wczytuje plik KML z danymi. Funkcja dostępna po podłączeniu pliku imapLiteApi-coreKML.js
Parameters:
Name Type Description
url String adres pliku KML do załadowania
callback function funkcja wywołana po wczytaniu kmla z danymi w 1 parametrze
Source:

<static> loadKMLFromString(data, callback)

Wczytuje plik KML z danymi. Funkcja dostępna po podłączeniu pliku imapLiteApi-coreKML.js
Parameters:
Name Type Description
data String | Object treść pliku KML w postaci string lub przeparsowanego dokumentu XML
callback function funkcja wywołana po wczytaniu kmla z danymi w 1 parametrze
Source: