Strona glówna

WMS DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis WMS DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO
URL http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GetCapabilities

XML JSON