Strona glówna

WMS prezentuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Głowno (TERYT 102005_2).

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis WMS prezentuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Głowno (TERYT 102005_2).
URL http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_glowno
GetCapabilities

XML JSON