Strona glówna

nie działa wms Rastrowa Mapa Topograficzna Polski – serie

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis nie działa wms Rastrowa Mapa Topograficzna Polski – serie
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO_SERIA/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

XML JSON