Strona glówna

geologia

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis geologia
URL http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

XML JSON