Strona glówna

Usługa przeglądania (WMS) aktualnych i archiwalnych ortofotomap dla obszaru Polski

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis Usługa przeglądania (WMS) aktualnych i archiwalnych ortofotomap dla obszaru Polski
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO_TIME/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

XML JSON