Strona glówna

Usługa przeglądania (WMS) danych Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis Usługa przeglądania (WMS) danych Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_NPPDL_2008_2011_WMS/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

XML JSON