Strona glówna

test wdrożenia

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis test wdrożenia
URL http:\\test.mf
GetCapabilities

XML JSON