Strona glówna

Usługa nie działa przy próbie dodania przez opcję: Dodaj nowy serwis -> Dodaj usługę. Analogicznie nie działa usługa z ortofotomapą: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis Usługa nie działa przy próbie dodania przez opcję: Dodaj nowy serwis -> Dodaj usługę. Analogicznie nie działa usługa z ortofotomapą: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO_SERIA/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

XML JSON