Strona glówna

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie gruntów i budynków dla obszaru Miasta Gliwice. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowią mapę ewidencyjna, która jest elementem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie gruntów i budynków dla obszaru Miasta Gliwice. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowią mapę ewidencyjna, która jest elementem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.
URL http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/gs/ows/wms1
GetCapabilities

XML JSON