Strona glówna

Usługa przeglądania (WMS) map ewidencyjnych dla obszaru Miasta Gliwice.

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Typ WMS
Opis Usługa przeglądania (WMS) map ewidencyjnych dla obszaru Miasta Gliwice.
URL http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/isdp/scripts/isdp.dll/wms/1.1.1
GetCapabilities

XML JSON