Strona glówna

Streszczenie Usługa Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu jest usługą zbiorczą prezentacji danych dot. sieci uzbrojenia terenu pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego. Usługa zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. (Mapa dostępnych powiatów: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu)

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Opis Streszczenie Usługa Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu jest usługą zbiorczą prezentacji danych dot. sieci uzbrojenia terenu pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego. Usługa zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. (Mapa dostępnych powiatów: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu)
URL http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu
GetCapabilities

XML JSON