Strona glówna

Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów jest usługą zbiorczą prezentacji danych ewidencyjnych pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego. Usługa zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow. (Mapa dostępnych powiatów: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow)

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Opis Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów jest usługą zbiorczą prezentacji danych ewidencyjnych pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego. Usługa zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow. (Mapa dostępnych powiatów: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow)
URL http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
GetCapabilities

XML JSON