Strona glówna

Usługa zbiorcza dotycząca usług źródłowych WMS z ewidencji gruntów i budynków z 207 powiatów.

Nazwa DO WPISANIA PRZEZ ADMINISTRATORA
Opis Usługa zbiorcza dotycząca usług źródłowych WMS z ewidencji gruntów i budynków z 207 powiatów.
URL http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
GetCapabilities

XML JSON