Strona glówna

INSPIRE - Adresy

Nazwa INSPIRE - Adresy
Typ WFS
Opis WFS
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service
GetCapabilities

XML JSON