Strona glówna

Mapa hydrograficzna

Nazwa Mapa hydrograficzna
Typ WCS
Opis WCS
URL http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WCSServer
GetCapabilities

XML JSON